Biblioteket

På Bromstensskolan finns ett bemannat skolbibliotek med ett bestånd på ca.4000 titlar.

Stora delar av beståndet är föråldrat och slitet, därför påbörjades hösten 2016 ett moderniseringsarbete. Succesivt kommer äldre titlar som inte lånas bytas ut och slitna böcker ersättas med nya upplagor. Vid uppdateringen av beståndet finns en strävan att erbjuda eleverna ett så allsidigt utbud som möjligt. Varje elev ska kunna hitta litteratur som passar just den. Elevernas önskemål gällande litteratur kommer väga tungt vid urvalet. I biblioteket finns ett önskeblock där eleverna kan skriva ner sina önskemål men det pågår också en ständig dialog mellan bibliotekarien och eleverna om vad biblioteket ska erbjuda. 

Under 2017 påbörjas arbetet med att ge eleverna större möjligheter att tipsa varandra om sina favoritböcker. Detta kommer ske bland annat via en tipshylla och tipsbokmärken.

Ett av bibliotekets mål är att det ska vara enkelt att hitta det man söker i biblioteket. För att underlätta detta kommer det tas fram tipslistor för olika årskurser, vissa hyllor kommer avses endast för exponering och böcker som faller under någon av kategorierna fantasy, humor, hästar, kärlek, sport och spänning kommer märkas med respektive symbol på bokryggen och blir på så sätt enklare att hitta.

En tydlig och enhetlig skyltning ska tas fram. För att tydliggöra bibliotekets olika delar.

Följande avdelningar finns på biblioteket idag:

  • Bilderböcker.
  • Börja läsa-böcker.
  • Gröna hyllan – Skönlitteratur för barn mellan 6 och 9 år.
  • Blåa hyllan – Skönlitteratur för barn och ungdomar mellan 9 och 15 år.
  • Orangea hyllan- Facklitteratur.
  • Lilla hyllan – Seriealbum, Sagosamlingar, tidningar, poesi och drama.

Även bibliotekets utseende gällande möblering och färgval ska ses över för att en så inbjudande miljö som möjligt, som också inspirerar till läsning, ska nås.

Målet är att biblioteket ska vara öppet minst 15 timmar i veckan under vilka elever i klass eller enskilt ska kunna komma och låna litteratur och få boktips. Förutom att jobba på biblioteket är skolans bibliotekarie även ute i klasserna och har lektioner med eleverna. Då får eleverna lyssna på högläsning, bekanta sig med olika typer av text, genre och författarskap, de får litteraturtips och möjlighet att samtala om det de själva läser samt diskutera olika källors trovärdighet och utveckla sitt källkritiska öga.

 

 

 

 

Dela:
Kategorier: