Moviement

Moviement Sthlm är ett projekt av Stockholms stad som ska främja hälsa och rörelse bland stadens yngre medborgare. Syftet är att lyfta fram underrepresenterade rörelser och uttryck som vanligtvis inte fångas upp av den organiserade idrottsrörelsen. Genom att representera sin stadsdel och sin stil hoppas Stockholms stad att barn och ungdomar ska kunna uppmuntra och inspirera varandra till fysisk aktivitet.

Mer information om Moviement

Dela: