Arbetssätt

Alla som jobbar på Bromstensskolan utgår från våra ledord i mötet med elever, föräldrar och kollegor. Ledorden är ingen checklista som går att bocka av, utan en attityd, ett sätt att vara som vi hoppas att alla ska känna finns som en röd tråd i vår verksamhet.

 • Vi sätter eleverna först
  I allt vi gör frågar vi oss hur det gynnar eleverna och deras utveckling. Anledningen till att vi finns här på skolan är att hjälpa eleverna att nå så långt de har potential för, både kunskapsmässigt och socialt.
 • Vi är professionella
  Vi sätter vår yrkesroll före våra egna önskemål. Vi möter föräldrar och elever på ett positivt, konstruktivt och lösningsorienterat sätt. Vi använder vår tid och våra resurser så effektivt som vi kan.
 • Vi har höga och positiva förväntningar
  Vi utgår från att alla elever kan lyckas nå sina uppsatta mål. Vi tror att alla elever i grunden är ansvarsfulla, kompetenta och empatiska, särskilt när de får god handledning av oss vuxna. När vi har ett positivt klimat bland oss vuxna, smittar det av sig på eleverna, därför väljer vi våra ord med omsorg. Konstruktiv kommunikation.
 • Vi löser det
  Vi älskar problem och välkomnar utmaningar, de hjälper oss att utvecklas och växa som skola och individer. Att ta kommandot och övervinna ett problem ger oss självförtroende, därför försöker vi lösa problem snabbt. Vi fokuserar på det vi kan göra, aldrig på det andra inte gör och vi försöker alltid ta fram ett förslag till lösning när vi presenterar med ett problem.

 

 

 

 

Dela: