Biblioteket

På Bromstensskolan finns ett bemannat skolbibliotek med ett bestånd på ca. 4000 titlar.

Under 2017 och 2018 satsade vi extra pengar på att modernisera biblioteket och bytte ut stora delar av vårt bokbestånd. Vi fortsätter under 2019-2020 denna satsning, så att Bromstensskolans elever får tillgång till nya och intressanta böcker.  Vid uppdateringen av beståndet finns en strävan att erbjuda eleverna ett så allsidigt utbud som möjligt. Varje elev ska kunna hitta litteratur som passar just den. Elevernas önskemål gällande litteratur kommer väga tungt vid urvalet. I biblioteket finns ett önskeblock där eleverna kan skriva ner sina önskemål men det pågår också en ständig dialog mellan bibliotekarien, eleverna och övriga på skolan om vad biblioteket ska erbjuda.

Under 2017 påbörjades arbetet med att ge eleverna större möjligheter att tipsa varandra om sina favoritböcker. Detta kommer ske bland annat via en tipshylla och tipsbokmärken.

Ett av bibliotekets mål är att det ska vara enkelt att hitta det man söker i biblioteket. För att underlätta detta kommer det tas fram tipslistor för olika årskurser, vissa hyllor kommer avses endast för exponering och böcker som faller under någon av kategorierna fantasy, humor, hästar, kärlek, sport och spänning kommer märkas med respektive symbol på bokryggen och blir på så sätt enklare att hitta.

Följande avdelningar finns på biblioteket idag:

  • Bilderböcker.
  • Börja läsa-böcker.
  • Gröna hyllan – Skönlitteratur för barn mellan 6 och 9 år.
  • Blåa hyllan – Skönlitteratur för barn och ungdomar mellan 9 och 15 år.
  • Orangea hyllan- Facklitteratur.
  • Lilla hyllan – Seriealbum, Sagosamlingar, tidningar, poesi och drama.

Målet är att biblioteket ska vara öppet minst 15 timmar i veckan under vilka elever i klass eller enskilt ska kunna komma och låna litteratur och få boktips.

 

 

Dela:
Kategorier: