Till innehåll på sidan

Eleverna i centrum

Vårt mål är att du ska känna dig i centrum för din egen utbildning. Skolan finns här för att hjälpa dig att lyckas nå dina individuella mål. Därför är det viktigt för oss att du som elev känner delaktighet i din skola och i undervisningen. Du ska kunna påverka, men också ta ansvar för dina studier och din skolmiljö. Som elev ska du successivt få allt större inflytande över din utbildning. 

Klassråd

Din klass har regelbundna klassråd där du och dina klasskamrater pratar om frågor som är viktiga för er. Det kan handla om trivsel, skolgård, studiero mm. De frågor som gäller hela skolan går vidare till elevrådet. Under klassrådstiden arbetar ni också tillsammans med att öka tryggheten och trivseln i klassen, genom samtal, lekar och värdegrundsövningar.

Elevråd

Elevrådet träffas kontinuerligt under läsåret och det leds av två vuxna på skolan. Varje klass från åk 1- 6 har en deltagare. Förutom de frågor som ni i klassen har skickat till elevrådet pratar elevrådet om frågor som skolledningen eller andra vuxna på skolan vill veta elevernas åsikt om, exempelvis upplevelse av trygga och otrygga platser och vad eleverna önskar göra på sina raster. I elevrådet pratar man alltid om frågor som handlar om: 

  • Elevinflytande 
  • Ansvar
  • Medbestämmande (demokrati)

Matråd

Vid några tillfällen varje termin blir elevrådet ett matråd och då pratar man om saker som handlar om skolmaten och matsalsmiljön. När vi har matråd finns alltid vår kökschef med på mötet för att kunna lyssna och prata direkt med er som elever om matsituationen och matsedeln. 

Utvecklingssamtal

Varje termin bjuds dina vårdnadshavare in till utvecklingssamtal. Samtalet leds av dig som elev och förbereds noggrant i skolan av både dig och av lärarna. Under samtalet hamnar du som elev i centrum. Tillsammans med dina vårdnadshavare och dina lärare planerar du för din framtid i skolan.

Dela: