Till innehåll på sidan

Elevhälsa

Bromstensskolans elevhälsoteam består av rektor, biträdande rektor, specialpedagog, kurator, skolsköterska och speciallärare.

Så arbetar vi

Vi träffas varje vecka för att hitta lösningar runt elever som behöver särskilt stöd, men också för att diskutera hur vi generellt kan förbättra arbetet runt elevhälsan. På våra möten utser vi en ansvarig person i elevhälsoteamet för varje elev som vi tar upp på mötet. Den personen håller sedan kontakten med klassläraren och andra inblandade pedagoger på skolan i det fortsatta arbetet med eleven. För de elever som behöver särskilt stöd i sin utveckling utarbetar vi ett åtgärdsprogram där vi samlar de viktigaste insatserna. 

Dela: