Till innehåll på sidan

Föräldraföreningen

Bromstensskolans föräldraförening är till för dig som har barn på skolan.

Föräldraföreningens hemsida

Gå gärna in och kika på föräldradföreningens egna hemsida: Bromstensskolans föräldraförening

Hälsning från Föräldraföreningen

Först och främst, STORT TACK till alla er som deltog och hjälpte till på Bromstensskolans dag! Det blev en väldigt lyckad dag och vi samlade in en bra summa till förningen och står nu väl rustade för att bidra med att sätta guldkant på barnens tillvaro kommande läsår 2019/2020.

Vill du vara med i Föräldraföreningens styrelse? Är du nyfiken på vad som gjorts under året eller har förslag på vad som kan göras kommande år?

Varmt välkommen till Föräldraföreningens årsmöte!

När och var? Tisdag 19/11, kl. 19.00 i Bromstensskolans matsal.

Dagordning vid årsmötet

1. Fråga om mötet blivit behörigen utlyst
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
3. Val av två justeringsmän och tillika rösträknare
4. Föredragning av styrelsens och revisorernas berättelse
5. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
6. Bestämmande av årsavgift
7. Val av styrelseledamöter
8. Val av revisor
9. Val av tre ledamöter såsom valberedning
10. Behandling av förslag från styrelsen och medlemmar
11. Övriga frågor

Ännu inte medlem i Föräldraföreningen?

Medlemsavgiften är 100 kr per familj och läsår. Årsavgiften används till förbättrande aktiviteter inom skolan och alla pengar går oavkortat till barnen. Betala genom att swisha till 123 036 42 16.

Dela: