Föräldrasamverkan

Som vårdnadshavare är du oerhört viktig för att skapa en bra skolgång för ditt barn. Den bild av skolan du ger dina barn påverkar inte bara vår verksamhet, den har en direkt koppling till ditt barns resultat. Därför vill vi att du alltid talar väl och förtroendefullt om skolan inför dina barn - om du är missnöjd med något så prata med oss vuxna direkt i skolan, så att vi kan försöka lösa problemet.

I början av varje termin anordnar skolan ett föräldramöte där skolans peronal ger information och du som förälder kan ställa frågor. En gång per termin kommer du också bli inbjuden till utvecklingssamtal för att diskustera ditt barns utveckling.

På skolan finns en aktiv föräldraförening vilka har regelbundna möten. När föräldraföreningen har frågor de vill diskutera med skolans personal, bjuder de in oss till sina möten. Gå gärna in och kika på föräldradföreningens egna hemsida: Bromstensskolans föräldraförening

Du som förälder är alltid välkommen att besöka vår verksamhet. Vi bjuder på lunch och är tacksamma för den återkoppling du ger oss om det du upplevt. Berätta gärna för pedagogerna i förväg om att du kommer.

 

 

 

 

 

Dela:
Kategorier: