Förskoleklass

Förskoleklasserna på Bromstensskolan håller till på Cervins väg 21, som ligger några minuters promenad bort från den stora skolbyggnaden. Våra tre förskoleklasser har ett nära samarbete med varandra och även med resten av skolan. Exempelvis äter eleverna i förskoleklass lunch och har rast på skolan varje dag. Dessutom deltar de alltid i skolans gemensamma traditioner. Fritids tar vid efter lunchen och då erbjuds eleverna i förskoleklass olika aktiviteter, möjlighet att lära känna nya kamrater i andra konstellationer och tid för att bara vara tillsammans med andra i en lugn och trevlig miljö.

Året i förskoleklass är ett förberedande år, men lärandet är i fokus hela tiden.

Vi lär oss, utvecklas och utmanas livet ut. Vi vill ge våra elever de bästa förutsättningarna för detta, som individer och tillsammans med andra, under sina år på Bromstensskolan.Förskoleklassen är från och med höstterminen 2018 obligatoriskt, så som skolan.  Verksamheten styrs tydligt utifrån läroplanen.

 

”Undervisningen i förskoleklassen ska ge eleverna förutsättningar att utvecklas i riktning mot de kunskapskrav som senare kommer att ställas i den aktuella obligatoriska skolformen.” Lgr 11.

 

Barn lär sig hela tiden. Varje situation är en lärandesituation. Det försöker vi utnyttja genom att ta tillvara på barns naturliga nyfikenhet och kreativitet. Det är där lärandet börjar!

Det viktigaste för att alla barn ska få en bra start i skolan är ändå trygghet. Fokus kommer under hela året att ligga på just trygghet. Alla barn ska växa in i skolan och dess rutiner, regler och arbetssätt. Det är viktigt för oss i skolan att ha ett gott samarbete med alla föräldrar. Målet är självklart att varje barn ska trivas bland sina kamrater och de vuxna och lyckas med sin skolgång och att få bra förutsättningar till sina vidare studier när man lämnar Bromstensskolan i årskurs 6!

Dela:
Kategorier: