Förskoleklass

Förskoleklasserna på Bromstensskolan håller till på Cervins väg 21 som ligger några minuters promenad bort från den stora skolbyggnaden. I år finns tre förskoleklasser som har ett nära samarbete med varandra och med andra verksamheter i skolan.

Förskoleklasserna äter sin lunch i den stora skolbyggnaden och deltar också i skolans olika aktiviteter och traditioner. De tre förskoleklasserna delar på ett lektionspass/veckan i skolans gymnastiksal och de har andra gemensamma aktiviteter under veckan, som till exempel sångsamling, inne/utelek, friluftsaktiviteter, samt en del arbetspass.

Under läsåret arbetar förskoleklasserna med

 • att barnen ska känna trygghet och trivsel i skolan
 • att barnen ska visa hänsyn för och respektera kamrater och vuxna
 • att barnen ska utveckla tillit sin egen förmåga
 • att väcka barnens nyfikenhet för läs- och skrivkunskap
 • att barnen ska förstå nyttan av att kunna läsa och skriva
 • att barnen ska känna till att det finns ljudsymboler
 • att barnen ska kunna uttrycka sig på svenska och lyssna aktivt.
 • att väcka barnens nyfikenhet för matematik
 • att få barnen att förstå nyttan av matematik
 • att barnen ska känna till och bli bekanta med olika matematiska begrepp och siffersymboler
 • att få barnen att bli medvetna om och aktivt deltagande i sin egen lärandeprocess.

 

 

 

 

Dela: