Till innehåll på sidan

Förskoleklass

Det viktigaste för att ditt barn ska få en bra start i skolan är trygghet. Fokus under hela året i förskoleklass ligger på just trygghet. Alla barn ska växa in i skolan och dess rutiner, regler och arbetssätt. Det är också viktigt för oss i skolan att ha ett gott samarbete med dig som förälder. Målet är självklart att ditt barn ska trivas med sina kamrater och lärarna och lyckas med sin skolgång, att få bra förutsättningar till vidare studier när det är dags att lämna Bromstensskolan i årskurs 6.

Så hittar du till förskoleklasserna

Förskoleklasserna på Bromstensskolan har sina lokaler på Cervins väg 21, som ligger några minuters promenad bort från den stora skolbyggnaden. Våra tre förskoleklasser har ett nära samarbete med varandra och även med resten av skolan.

Första året i skolan

Förskoleklassen är från och med höstterminen 2018 obligatoriskt. Året i förskoleklass är ett förberedande år, men lärandet är i fokus hela tiden. ”Undervisningen i förskoleklassen ska ge eleverna förutsättningar att utvecklas i riktning mot de kunskapskrav som senare kommer att ställas i den aktuella obligatoriska skolformen.” Lgr 11.Vi lär oss, utvecklas och utmanas livet ut. Vi vill ge ditt barn de bästa förutsättningarna för detta, som individ och tillsammans med andra, under sina år på Bromstensskolan. Verksamheten styrs tydligt utifrån läroplanen.

Samarbete med låg- och mellanstadiet

Förskoleklasserna deltar alltid i övriga skolans gemensamma traditioner som t.ex. lucia och skolavslutningar. Lärarna i förskoleklass samarbetar med övriga lärare på gemensamma konferenstider. Som elev i förskoleklass kommer ditt barn att äta lunch och ha rast på "stora" skolan varje dag. Vuxna och barn tar en stärkande promenad till Carl Barks väg och äter tillsammans på sin alldeles egna lunchtid. 

Fritidshem

Efter lunchen tar fritidshemmet vid och då erbjuds ditt barn olika aktiviteter, möjlighet att lära känna nya kamrater i andra konstellationer och tid för att bara vara tillsammans med andra i en lugn och trevlig miljö. Barn lär sig hela tiden. Varje situation är en lärandesituation. Det försöker vi utnyttja genom att ta tillvara på barns naturliga nyfikenhet och kreativitet. Det är där lärandet börjar. 

Dela: