Frånvaroanmälan

Om eleven är sjuk eller av någon annan anledning inte kan komma till skolan, ska du som är vårdnadshavare meddela detta till skolan senast klockan 8 på morgonen. Vi vill i första hand att du använder appen ”Anmäl frånvaro Stockholm” (ladda ner från Appstore eller Play butik) eller anmäler via Stockholms skolplattform, i sista hand meddelar klassläraren vis SMS eller e-post.

Observera att du måste anmäla frånvaro varje dag eleven inte är i skolan, alltså inte bara första dagen eleven är hemma.

 

 

 

Dela:
Kategorier: