Frånvaroanmälan

Om ditt barn är sjuk eller av någon annan anledning inte kan komma till skolan ska du som är vårdnadshavare meddela detta till skolan senast klockan 8 på morgonen.

Så anmäler du

Vi vill i första hand att du använder appen ”Anmäl frånvaro Stockholm” (ladda ner från Appstore eller Play butik) eller anmäler via Stockholms skolplattform, i sista hand meddelar klassläraren vis SMS eller e-post. Observera att du måste anmäla frånvaro varje dag eleven inte är i skolan, alltså inte bara första dagen eleven är hemma.

Dela:
Kategorier: