Till innehåll på sidan

Fritidsverksamheten

På Bromstensskolan är nästan alla elever i årskurs F – 3 inskrivna på våra fritidshem. Det ger oss goda möjligheter att komplettera förskoleklassen och skolan genom att erbjuda ditt barn en meningsfull, trygg och rolig fritid samt att stimulera hens utveckling och lärande.

Fritidshemmets uppdrag

Fritidshemmets uppdrag spänner över en stor del av elevernas utveckling och lärande. Personalen utgår från både individens och gruppens behov i planering och genomförande av verksamheten. Vi strävar efter att skapa en lustfylld och trygg miljö där ditt barn ges möjlighet att ta egna initiativ till lek och aktivitet. Verksamheten ska erbjuda mångsidiga aktiviteter såsom skapande, rörelseaktiviteter, skogsutflykter och lek. Vår fina skolgård erbjuder en härlig miljö som inbjuder till lek, spel och samvaro. På Bromstensskolans fritidshem arbetar vi grupporienterat, upplevelsebaserat och situationsstyrt. Med det menar vi att ditt barn möter pedagoger som tänker på hela barngruppens bästa och ser till att lärande sker utifrån de händelser och upplevelser ditt barn är med om under dagen.

Samarbete med skolan

På våra fritidshem arbetar

  • fritidspedagoger 
  • lärare i fritidshem 
  • fritidsledare
  • barnskötare  

Varje fritidshem är kopplat till den årskurs ditt barn går i. Under skoldagen samarbetar pedagogerna på fritidshemmen med lärarna i skolan och bildar en enhet kring ditt barn och klassen. Alla elever är allas ansvar. Genom att skolans personal har olika utbildningar kan vi erbjuda ditt barn en mångsidig utbildning och en trivsam miljö.

Att ha roligt

Ett gott omdöme på vår verksamhet ger våra elever när de i slutet av dagen utbrister ”Jag vill inte gå hem. Jag har så roligt!”

Ansvarig för fritidshemmen på Bromstensskolan är biträdande rektor Maja Velasco

Dela:
Kategorier: