Fritidsverksamheten

På Bromstensskolan finns fyra fritidsavdelningar för elever i årskurs F-3: Mattisborgen, Kajutan, Gröna 10:an och Cervins väg. Fritidshemmet är öppet på morgonen innan skolan börjar och tar vid igen efter skoldagens slut fram till dess barnet blir hämtat. Fritidshemmet är också öppet under lov och studiedagar.

Pedagogerna på Bromstensskolans fritidshem arbetar för att skapa en lustfylld, trygg miljö där eleverna får utrymme att ta egna initiativ och utveckla sina intressen. Barnen erbjuds att delta i olika aktiviteter så som målarskola, pingis, bakning och skapande. De olika avdelningarna har också tillgång till idrottssalen en gång i veckan. Uteleken är en stor del av verksamheten och vår fina skolgård inbjuder till många olika lekar. Elevernas intressen är med och styr vilket innehåll fritidstiden får, samtidigt som pedagogerna försöker få eleverna att pröva på sådant de inte gjort förut.

Ett viktigt uppdrag som fritidshemmet har är att stödja och stärka lärandet i skolan och pedagogerna på fritids deltar i klassernas arbete även under förmiddagstid. På så sett skapas en röd tråd genom de båda verksamheterna.

Varje fritidsavdelning skickar regelbundet hem information där du kan läsa om verksamheten - vad man gjort, men också vad man planerar att göra.

Ett exempel på vår fritidsverksamhet kan du se i filmen om Gröna 10:an (än så länge bara i PC-format)

Visa filmen

 

 

 

 

 

 

Dela: