Handlingsplaner

Genomarbetade handlingsplaner och strategidokument hjälper oss att utveckla skolan i den riktning vi vill. När vi skriver ned vad vi vill göra, eller hur vi tänker, blir vi mer konkreta och kan ge samma information till alla som vill veta mer. Det vi gör blir lättare att följa upp, eftersom vi kan gå tillbaka till våra ursprungsplaner när vi utvärderar vårt arbete.

Likabehandlingsplan

På Bromstensskolans har vi en plan mot diskriminering och kränkande behandling, en likabehandlingsplan. Den beskriver vårt övergripande arbete, hur vi främjar en trygg arbetsmiljö, hur vi förebygger och arbetar mot all typ av mobbning på skolan. Den är också en handlingsplan med konkreta åtgärder som vi vill genomföra under läsåret för att ytterligare öka tryggheten på skolan.

Läs likabehandlingsplanen

Regler

Våra regler hittar du i foldern "Information A till Ö". Vi har valt att samla både regler och allmän information i samma häfte, eftersom det i grunden handlar om just information. Om du som elev vet vad som förväntas av dig, förutsätter vi att du lever upp till det. Våra viktigaste och mest övergripande regler har vi sammanfattat i ett eget blad som finns uppsatt i alla klassrum.

Läs hela "Information A till Ö"
Läs våra sammanfattade regler

Verksamhetsplan

Vår övergripande verksamhetsplan beskriver hur vi på Bromstensskolan systematiskt och konkret utvecklar vår organisation och verksamhet. Det är skolledningen som ansvarar för att alla aktiviteter utförs och följs upp, men många i personalen är delaktiga i det faktiska arbetet.

Läs hela verksamhetsplanen

Studiero och trygghet

Det här dokumentet beskriver hur vi på Bromstensskolan arbetar för att skapa studiero och trygghet, så att eleverna och pedagogerna kan ha full fokus på sitt skolarbete.

Läs hela planen för studiero och trygghet

 

 

 

 

 

Dela:
Kategorier: