Handlingsplaner

Genomarbetade handlingsplaner och strategidokument hjälper oss att utveckla skolan i den riktning vi vill. När vi skriver ned vad vi vill göra, eller hur vi tänker, blir vi mer konkreta och kan ge samma information till alla som vill veta mer. Det vi gör blir lättare att följa upp, eftersom vi kan gå tillbaka till våra ursprungsplaner när vi utvärderar vårt arbete.

Likabehandlingsplan

På Bromstensskolans har vi en plan mot diskriminering och kränkande behandling, en likabehandlingsplan. Den beskriver vårt övergripande arbete, hur vi främjar en trygg arbetsmiljö, hur vi förebygger och arbetar mot all typ av mobbning på skolan. Den är också en handlingsplan med konkreta åtgärder som vi vill genomföra under läsåret för att ytterligare öka tryggheten på skolan.

Regler

Uppdateras

Verksamhetsplan

Vår övergripande verksamhetsplan beskriver hur vi på Bromstensskolan systematiskt och konkret utvecklar vår organisation och verksamhet. Det är skolledningen som ansvarar för att alla aktiviteter utförs och följs upp, men många i personalen är delaktiga i det faktiska arbetet.

Studiero och trygghet

Uppdateras

 

 

 

 

 

Dela:
Kategorier: