Till innehåll på sidan

Ingen evakuering läsåret 21/22

Evakueringen till Kämpingeskolan läsåret 21/22 blir inte av.

Varför

Anledningen är att åtgärderna som skulle ha behövt vidtas på Kämpingeskolan för att säkerställa en fungerande ventilation inför Bromstenselevernas ankomst, visat sig vara mycket mer omfattande än vad man tidigare bedömt. Åtgärderna skulle också ta längre tid att genomföra enligt den bedömning som fastighetsägaren SISAB nu gör. Risken för att oförutsedda problem uppkommer under arbetets gång är dessutom stor och skulle kunna göra att renoveringen drar ut på tiden ytterligare.

Då vi inte med säkerhet kan garantera att Kämpingeskolans lokaler skulle kunna vara färdigrenoverade till höstterminsstarten 2021, har grundskolechefen i samråd med utbildningsförvaltningens lokalenhet beslutat att den planerade evakueringen till Kämpingeskolan inte ska ske.

I dagsläget är det inte fastställt när renoveringen av Bromstensskolan kommer att genomföras. Utbildningsförvaltningen och SISAB ska utreda när en evakuering kommer att kunna ske och i vilken omfattning. Du som är vårdnadshavare kommer att få mer information om planerna för skolans lokaler i månadsskiftet mars/april. 

 

Birger Sasse

Rektor

Bromstensskolan

Dela:
Kategorier: