Lågstadiet

På Bromstensskolan finns det tre paralleller i årskurserna 1-3. Lågstadiet håller till i det lite nyare huset, B-huset. Årskurserna har gemensam planering och i vissa fall byter lärarna även lektioner med varandra eller går in och stöttar i parallellklasserna. Idrott, musik och slöjd undervisas av särskilda lärare. I varje klass finns förutom läraren även fritidspersonal delar av dagen.

För elever som är nyanlända i Sverige har vi en förberedelsegrupp.

 

 

 

 

Dela: