Till innehåll på sidan

Lågstadiet

På Bromstensskolan finns det tre paralleller i årskurserna 1-3. Lärarna samplanerar verksamheten utifrån läroplanen och andra riktlinjer. Undervisningen ansvarar klassläraren för. Idrott, musik och slöjd undervisas av ämneslärare i respektive ämne. Till varje klass hör också en lärare i fritidshem/fritidspedagog.

Så hittar du till lågstadiet

Lågstadiet håller till i den lite nyare skolbyggnaden, B-huset. Eleverna i årskurs 1 är högst upp i huset både under skoltid och fritidstid. Eleverna i årskurs 2 och årskurs 3 samsas på första planet under skoldagen. Därefter går eleverna ner till årskurs 2 fritids, som ligger nere vid Carl Barks väg och årskurs 3 fritids som ligger i B-huset på entréplan, mitt emot matsalen.

Klassteam

Pedagogerna knutna till en och samma klass kallas för klassteam. Klassteam har gemensam planering för att tillsammans arbeta för en högre måluppfyllelse för eleverna och för att kunna arbeta förebyggande med trygghetsfrågor. Som vårdnadshavare ska du känna dig tryggt att veta att du kan vända dig till någon i klassteamet i ditt barns klass om du har funderingar.

Utveckling

Vi strävar hela tiden efter att utveckla vår undervisning. Det sker i ett kollegialt och kollektivt lärande om den bästa undervisningen, men också genom tydlighet gällande regler, rutiner och förväntningar. Personalen deltar kontinuerligt i olika fortbildningssatsningar som leder till ökad samsyn. Vi har också strukturerat upp våra lektioner med en modell som vi kallar för ”Bromstenslektionen”.

Det är viktigt för oss att ditt barn kommer till skolan med glädje och en känsla av trygghet och gemenskap. Då finns det goda förutsättningar för att lära sig och nå målen.

Dela: