Ledighet

Barn som är bosatta i landet har skolplikt och rätt till utbildning, vi måste få ha era barn här i skolan om vi ska kunna hjälpa dem att nå sina mål, att utvecklas så långt som möjligt. Eleverna går i skolan 178 dagar per år, det innebär att det finns 187 dagar när barnen är lediga och totalt 15 hela lovveckor när man kan åka bort utan att störa skolarbetet. Vi vill alltså att eleverna är i skolan så mycket som möjligt, vi är därför mycket restriktiva med att ge eleverna ledigt. Semesterresor vill vi att man förlägger till loven, vi ger bara ledigt högst två dagar per läsår för semester.

Så här står det i Skollagen, 7 kapitel, 18 §.

”En elev i en skolform som avses i 17 § får beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas. Rektorn beslutar om ledighet. Rektorn får inte uppdra åt någon annan att fatta beslut om ledighet som avser längre tid än tio dagar.”

I vårt rektorsområde (Spånga-Tensta) är vi överens om att semester inte kan anses vara enskilda angelägenheter. Exempel på enskilda angelägenheter är begravningar, läkarbesök, antagningsprov till andra skolor eller trängande familjeskäl (exempelvis svåra sjukdomar eller olycksfall i familjen). På Bromstensskolan är det rektor som skriver på ledighetsansökningarna och beslutet kan inte överklagas.

Blankett för ledighetsansökan

 

 

 

 

 

 

Dela:
Kategorier: