Till innehåll på sidan

Ledighet

Om du ansöker om ledighet för ditt barn är det rektor som tar beslut om ledighet och beslutet kan inte överklagas. Ditt barn kan få vara ledig en kortare period för enskilda angelägenheter om rektor har beviljat det.

Förutsättningar

Beslut om ledighet grundas på en samlad bedömning av skolsituationen. Det är skollagen som reglerar vad som gäller kring ditt barns ledighet. Skolans utgångspunkt är att ditt barn har skolplikt och vi vill att hon eller han ska vara i skolan och utvecklas, därför är vi restriktiva med att bevilja ledighet. Vi beviljar aldrig ledighet under perioder med nationella prov. Så här står det i Skollagen, 7 kapitel, 18 §.

Blankett för ledighet

Blankett för ledighetsansökan

Dela:
Kategorier: