Till innehåll på sidan

Skolfakta

Antal: 33

 • Terminer och lov

  Här hittar du de datum när dagen inte ser ut som en vanlig skoldag, till exempel studiedagar och lov. Observera att ditt barns klass eller fritids kan ha egna aktiviteter och utflykter som inte syns i den här översikten, de får du information om via veckobreven.

  Kategorier:
 • Ansök till Bromstensskolan

  På Bromstensskolan går ungefär 500 elever från förskoleklass upp till åk 6. Skolan ligger i Spånga. 

 • Elev / vårdnadshavare

  Under rubriken "föräldrar och vårdnadshavare" har vi samlat den mer övergripande information som du som vårdnadshavare kan behöva. Den löpande informationen får ni via klassernas veckobrev. 

 • Kontakt

  Här hittar du all information om hur du når oss i skolan på olika sätt. Försök att alltid kontakta den det berör direkt.

 • Kurator

  Bromstensskolans kurator heter Monica Johnson-Candlert. Hon stödjer både enskilda elever och arbetar med hela skolans välmående.

  Kategorier:
 • Skolsköterska och skolläkare

  Bromstensskolans skolsköterska heter Elisabet Lagman. Elisabet kommer att jobba kl.8-17 varje dag och finnas tillhands för alla elever och hjälpa dem med kropp och hälsa.

 • Elevhälsa

  Bromstensskolans elevhälsoteam består av rektor, biträdande rektor, specialpedagog, kurator, skolsköterska och resurspedagoger.

 • Blanketter

  Här kan du ladda ner, skriva ut och fylla i blanketter som vi behöver i skolan. Om du vill kan du eller ditt barn också hämta dessa blanketter utanför Bromstensskolans expedition.

  Kategorier:
 • Frånvaroanmälan

  Om ditt barn är sjuk eller av någon annan anledning inte kan komma till skolan ska du som är vårdnadshavare meddela detta till skolan senast klockan 8 på morgonen.

 • Scheman

  För att se ditt barns schema behöver du logga in i E-tjänsten

  Kategorier:
 • Skolans restaurang

  På Bromstensskolan vill vi se till att alla elever blir mätta på en näringsrik och varierad kost, så att de kan må bra under hela skoldagen.

  Kategorier:
 • Fritidsklubben U-båten

  Fritidsklubben U-båten är en öppen verksamhet för alla barn i årskurs 4- 6. Lokalerna finns i skolans B-hus i källarplanet intill slöjdsalarna.

  Kategorier:
 • Förskoleklass

  Det viktigaste för att ditt barn ska få en bra start i skolan är trygghet. Fokus under hela året i förskoleklass ligger på just trygghet. Alla barn ska växa in i skolan och dess rutiner, regler och arbetssätt.

 • Vision

  På Bromstensskolan känner vi oss trygga och visar varandra ömsesidig respekt. Vi värdesätter kunskap och får bästa förutsättningar för att utvecklas och lära.

 • Vår skola

  På Bromstensskolan går ungefär 500 elever från förskoleklass upp till åk 6. Skolan ligger i Spånga, strax nordväst om Stockholm och har funnits här i mer än 100 år.

 • Om skolan

  På Bromstensskolan känner vi oss trygga och visar varandra ömsesidig respekt. Vi värdesätter kunskap och får bästa förutsättningar för att utvecklas och lära.

 • Ledighet

  Om du ansöker om ledighet för ditt barn är det rektor som tar beslut om ledighet och beslutet kan inte överklagas. Ditt barn kan få vara ledig en kortare period för enskilda angelägenheter om rektor har beviljat det.

  Kategorier:
 • Eleverna i centrum

  Vårt mål är att du ska känna dig i centrum för din egen utbildning. Skolan finns här för att hjälpa dig att lyckas nå dina individuella mål.

  Kategorier:
 • Mellanstadiet

  På mellanstadiet har vi ämneslärare och lärarna undervisar i de ämnen de är behöriga i.

  Kategorier:
 • Lågstadiet

  På Bromstensskolan finns det tre paralleller i årskurserna 1-3. Lärarna samplanerar verksamheten utifrån läroplanen och andra riktlinjer. Undervisningen ansvarar klassläraren för.

  Kategorier:
 • Biblioteket

  Välkommen till skolbiblioteket på Bromstensskolan! Här är du välkommen att läsa, söka information, arbeta i grupp eller arbeta på egen hand. Bokprat ordnas för alla elever vid behov och önskemål.

 • Servicegruppen

  Utöver kökspersonalen så ingår skolkanslist, vaktmästare och IT pedagog i skolans Servicegrupp.

 • LGR11

  Här finner ni en länk till Skolverket och den senaste läroplanen LGR11 för grundskolan, förskoleklassen och fritidshem.

  Skolverket

 • Tack för dina synpunkter

  Tack för dina synpunkter. Det har blivit ett ärende hos oss och ska användas för att utveckla verksamheten.

  Vi återkommer med svar om åtgärder inom kort.

  Vänligen, rektor