Till innehåll på sidan

Mellanstadiet

På mellanstadiet har vi ämneslärare och lärarna undervisar i de ämnen de är behöriga i. För ditt barn innebär det att de möter olika lärare och får öva och utveckla förmågan att skapa relationer till fler lärare och kamrater. En annan viktig del är att kunna ta ansvar för sitt skolarbete och att alltid försöka göra sitt bästa. På så vis säkerställer vi att ditt barn får de bästa möjligheterna till undervisning och de kunskaper som de behöver inför framtiden.

Så hittar du till mellanstadiet

Mellanstadiet på Bromstensskolan håller till i den äldre skolbyggnaden, C-huset. Fritidsklubben, som alla våra mellanstadieelever har möjlighet att skriva in sig på, hittar du längst ner i B-huset vid slöjdsalarna. I årskurs 6 går eleverna till Sundbyskolan för att få undervisning i hemkunskap och språkval.

Utveckling

Vi strävar hela tiden efter att utveckla vår undervisning. Det sker i ett kollegialt och kollektivt lärande om den bästa undervisningen, men också genom tydlighet gällande regler, rutiner och förväntningar. Personalen deltar kontinuerligt i olika fortbildningssatsningar som leder till ökad samsyn. Vi har också strukturerat upp våra lektioner med en modell som vi kallar för ”Bromstenslektionen”.

Vår strävan

När ditt barn lämnar Bromstensskolan efter årskurs 6 för framtida studier på högstadiet, önskar vi att han eller hon tänker tillbaka på sin skolgång med glädje och med känsla av trygghet och gemenskap samt att ryggsäcken känns fullpackad med verktyg och kunskaper som de behöver för sina framtida studier.

Dela:
Kategorier: