Fritidsevent

Event för fritidshemmets personal onsdagen 20 maj kl.16:00-18:30

För andra gången kommer staden att bjuda in all personal som arbetar på fritidshem till ett event. Arrangemanget ingår som en del i den plan som tagits fram för utveckling av fritidshem och som bland annat syftar till att stärka yrkesrollen hos personalen.

Under kvällen kommer bland annat goda exempel från olika skolor att presenteras liksom en föreläsning av Edna Eriksson. Även skolborgarrådet Olle Burell deltar liksom grundskoledirektören Håkan Edman. Eventet äger rum onsdagen den 20 maj kl. 16.00 – 18.30 och kommer att beröra samtlig personal på fritidshem, d.v.s. cirka 2000 personer.

Det här är ett unikt tillfälle för all personal att träffas och ta del av ett utvecklande program specialanpassat för just dem. Därför är det viktigt att alla har möjlighet att delta. Eventet kan komma att påverka just ditt fritidshem som kanske behöver stänga tidigare denna dag. Vi hoppas på förståelse från din sida och att du kan lösa eventuella problem som uppkommer på grund av detta.

 

 

 

Dela: