Studiedagar HT18 och VT19

Planerade Studiedagar och planeringsdagar HT18 och VT19.

Skolan har planerat in att under HT18 ha studiedagar den 16-17/8 och den 5-7/11. Under VT19 har vi planerat in att ha en planeringsdag den 8/1 samt studiedagar 9/1 och 7/6 samt 13-14/6. 

All personal medverkar under dessa dagar, vilket innebär att fritids och skola är stängt.

 

 

 

 

 

Dela:
Kategorier: