Nya dataskyddsförordningen GDPR

GDPR ersätter tidigare PUL (Personuppgiftslagen) och ger ditt barn ett starkare personuppgiftsskydd.

Med anledning av den nya dataskyddsförordningen som trädde i kraft i maj 2018, så har skyddet för dig och ditt barns personliga integritet förstärkts.

Utbildningsnämnden i Stockholms stad är ansvarig för de personuppgifter som behandlas om dig inom verksamheten. Utbildningsnämnden behandlar dina personuppgifter för att kunna fullgöra sina skyldigheter som huvudman och hemkommun. Exempelvis handlar det om att handlägga ansökningar, säkerställa rätten till utbildning och dokumentation inför betygssättning och omdömen. Utbildningsnämnden hanterar ditt barns personuppgifter på ett lagligt, korrekt och öppet sätt. Du har rätt att få veta vilka personuppgifter utbildningsnämnden behandlar och för vilka ändamål. Du har också rätt att i vissa fall få felaktiga uppgifter rättade, raderade eller flyttade.

När dina personuppgifter inte längre behövs så gallras de, dvs. raderas helt från våra system. Endast personal med behörighet kan komma åt ditt barns uppgifter och endast uppgifter som kan klassas att gälla som en offentlig handling kan komma att lämnas ut. I dessa fall så görs en sekretessprövning och uppgifter ska då maskas (döljas) i dokument som skall lämnas ut.

Har ni frågor om GDPR, så kan ni kontakta mig!

 

Dan Tägtström

Administrativ chef

Bromstensskolan

076-120 37 20

dan.tagtstrom@stockholm.se

 

 

 

 

 

Dela:
Kategorier: