Planerings-, och studiedagar VT19

Planerade studiedagar och planeringsdagar VT19.

All skolans personal har planeringsdag den 9/1 (ändrat datum) och 13-14/6 2019 och då är fritids stängt.*

Lärarna har även planerade studiedagar den 8/1 och 7/6 2019 och då har fritids öppet som vanligt.

* För att skolan ska kunna utvecklas och förbättras så behöver all vår personal kunna delta under planeringsdagar. Därför vädjar vi till alla vårdnadshavare att ordna omsorg på annat vis dessa dagar. Om man inte lyckas med detta kontaktar man biträdande rektor Maja Velasco på maja.velasco@stockholm.se senast en vecka innan respektive planeringsdag. Skolan kommer i så fall att erbjuda jourfritids på skolan med externa vikarier eller omsorg på en grannskola.

 

 

 

Dela:
Kategorier: