Arenan är invigd

Fredagen den 29 november invigde elevrådet Bromstensskolans Arena. Med högtidligt tal, bandklippning och dans förklarade elevrådet Arenan för öppnad.

Platsen känner ni nog igen men det nya namnet är alltså Arenan. Elevrådet vill på så sätt bredda användningsområdet på den plats som tidigare hette "Fotbollsplanen". Nu kommer våra rastvärdar och elever att planera för många olika aktiviteter på vår nya Arena.  

Dela: