Till innehåll på sidan

Skolstart

Skolstart för samtliga elever åk F-6 på Bromstensskolan onsdag den 19/8-20.

Förskoleklass

För de elever som börjar i förskoleklass på Bromstensskolan så samlas samtliga förskoleklasselever i Spindelparken vid Cervins väg kl. 8.30 på uppstartsdagen den 19/8. Våra pedagoger möter upp och tar mot samtliga elever i Spindelparken.

 

Årskurs 1-6

Samtliga elever i årkurserna 1-6 börjar hösten enligt följande schema där man träffas på skolgården. Klassläraren/mentorn står på skolgården med en skylt där klassbeteckningen står och tar mot eleverna.

Skoldagen börjar den 19 augusti                    Skoldagen slutar

Kl 8:30              åk 1 och åk 4                                     12:30

Kl 8:45              åk 2 och åk 5                                     13:00

Kl 9:00              åk 3 och åk 6                                     13:30

 

Pga. fortsatta restriktioner till följd av Covid-19, så tillåts fortsatt inga vårdnadshavare att följa med eleverna in till klassrummen.

 

Dela: