Arbetslag 2

I arbetlag 2 arbetar tre lärare och fem pedagogoger på fritids med våra tre klasser. Till arbetslaget hör också läraren i förberedelsegruppen samt en av våra speciallärare. Vi håller till på första våningen i B-huset samt på fritidshemmet Kajutan.

Antal: 8