Skolans regler

Skoldagen fungerar bättre när vi alla följer gemensamma trivselregler och ordningsregler. Reglerna är framtagna tillsammans med vuxna och barn på skolan och även föräldrar har haft möjlighet att diskutera och medverka när vi utvecklar våra regler.

Vi har dels en samling tydliga regler som ryms på ett papper och finns uppsatt i alla klassrum (det är den informationen som finns längre ner på den här sidan), men också en mer omfattande regelbeskrivning i ett häfte vi kallar "Information A till Ö". I det häftet finns inte bara regler, utan också förklaringar till reglerna tillsammans med annan information som kan vara bra att känna till

Ladda ner och läs Information A till Ö

Ladda ner och läs Bromstensskolans regler

Bromstensskolans trivselregler

 1. Visa respekt för ditt och andras skolarbete. Uppför dig på ett sådant sätt att alla i skolan kan koncentrera sig på sina uppgifter.
 2. Följ vuxnas uppmaningar. Det är de vuxna som leder verksamheten på skolan och ansvarar för att eleverna är trygga och har studiero, därför måste du respektera och följa deras uppmaningar.
 3. Uppför dig mot andra som du själv vill bli bemött. Var hjälpsam, vänlig och använd ett trevligt, vårdat språk mot alla du möter. 

Ordningsregler för eleverna på skolan

 1. Vi använder inte saker på ett sådant sätt att det kan skada andra och vi lämnar farliga och dyrbara saker hemma. Skolan ansvarar inte för saker man har med sig till skolan.
 2. Bara elever i år 4 till 6 får på egen hand cykla eller åka sparkcykel till skolan. Observera att barn enligt lag måste ha hjälm om de ska cykla.
 3. Vi cyklar inte, åker inte sparkcykel, inlines, skateboard eller liknande inom skolans område. Cyklar parkerar vi i cykelstället och sparkcyklar placeras på anvisad plats.
 4. Vi tar det lugnt när vi äter, pratar tyst och har ett bra bordsskick.
 5. Vi äter inte godis eller tuggar tuggummi.
 6. Vi passar tiderna.
 7. Vi får ha med mobiltelefoner till Bromstensskolan, men dessa får inte användas alls under skoldagen, på raster eller på fritids, utom på Ubåten efter skoldagens slut. Om man har med en mobiltelefon ska den vara avstängd och undanstoppad hela dagen, alternativt kan klassläraren låsa in den (men skolan tar inte ansvaret för mobiltelefoner som försvinner).
 8. Vi är rädda om skolan, skolans saker och varandras saker.
 9. Vi tar av oss keps/mössa/skor och ytterkläder inomhus.
 10. Vi tar bara med leksaker, innebandyklubbor, bollar och liknande saker om vi fått okej från de vuxna på skolan.

Särskilda rastregler

 • Vi håller oss inom skolans gränser.
 • Allt som vi lånar i boden ansvarar vi för och lämnar vi tillbaka.
 • Vi följer uppsatta scheman och uppgjorda regler vid olika aktiviteter.
 • Innan skoldagen börjar och under raster ska alla elever vara ute.
 • Fotbollar använder vi bara på fotbollsplanen, på resten av skolgården använder vi mjuka bollar.
 • På vintern kastar vi inte snöboll eller åker i iskanor.

 

 

 

 

 

 

Dela: