Ledighet

Antal: 1

  • Ledighet

    Om du ansöker om ledighet för ditt barn är det rektor som tar beslut om ledighet och beslutet kan inte överklagas. Ditt barn kan få vara ledig en kortare period för enskilda angelägenheter om rektor har beviljat det.

    Kategorier: