Fritidshem

Antal: 3

 • Förskoleklass

  Det viktigaste för att ditt barn ska få en bra start i skolan är trygghet. Fokus under hela året i förskoleklass ligger på just trygghet. Alla barn ska växa in i skolan och dess rutiner, regler och arbetssätt.

 • Lågstadiet

  På Bromstensskolan finns det tre paralleller i årskurserna 1-3. Lärarna samplanerar verksamheten utifrån läroplanen och andra riktlinjer. Undervisningen ansvarar klassläraren för.

  Kategorier:
 • Fritidsverksamheten

  På Bromstensskolan är nästan alla elever i årskurs F – 3 inskrivna på våra fritidshem.