Vår skola

På Bromstensskolan går ungefär 500 elever från förskoleklass upp till år 6, med ungefär 25 elever i varje klass. Skolan ligger i Spånga, strax nordväst om Stockholm och har funnits här i mer än 100 år. Vi har en härlig skolgård med fotbollsplan, klätterställningar och en stor amfiteater där vi kan samlas vid avslutningar, insjungning av våren och andra högtider. Nästan 80 personer arbetar här, de flesta är pedagoger och arbetar i klasserna eller i fritidsverksamheten, men vi har även ett elevhälsoteam, ett eget tillagningskök och administrativ personal.

Skolan har fyra fritidsavdelningar för de yngre barnen och en fritidsklubb för eleverna på mellanstadiet. Varje fritids har egna lokaler och vi försöker samarbeta så mycket vi kan för att skapa en stark vi-känsla på skolan.

Ungefär hälften av eleverna har sina rötter i ett annat land än Sverige, så vi har många berikande kopplingar ut till övriga världen. Vi ser vår mångfald som en styrka och försöker ta till vara på det vi kan lära oss av olika kulturer.

Sedan höstterminen 2012 finns en helt ny skolledning som leder arbetet med att göra Bromstensskolan till en fantastisk skola. Hur vi vill att den ska se ut i framtiden kan du läsa om under rubriken "Vision" och hur vi arbetar för att närma oss visionen under rubriken "Arbetssätt".

 

 

 

 

 

Dela:
Kategorier: